Dokumenter

Her finner du alt du trenger til kjøpsprosessen.

Skulle du ha noen spørsmål, så ber vi deg ta kontakt med en av våre meglere som vil kunne hjelpe deg.

Enten du vil se på boligprospektet, prislisten, salgsoppgaven eller leveransebeskrivelsen så finner du det du trenger her.

Bjørn Rune Salte

Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF

Marius Time Vaaland

Markedsmateriell er ikke en del av kontraktsgrunnlaget. Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for endelig utforming. Markedsmateriellet kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er gitt med forbehold om utbyggers rett til å foreta endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.