Prosjektet

Smarte leiligheter – sentralt på Vigrestad

Gøy på landet, og kort avstand til det meste

Der etablert bebyggelse møter endeløse åkrer, får du utsikt til alt mellom himmel og jord. Leilighetene får en gjennomgående høy standard så du kan unne deg en elegant og luksuriøs hverdag på beste Nærbø, og samtidig være nær alt du trenger.

Bjørn Rune Salte

Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF

Marius Time Vaaland

Markedsmateriell er ikke en del av kontraktsgrunnlaget. Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for endelig utforming. Markedsmateriellet kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er gitt med forbehold om utbyggers rett til å foreta endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder.