Fremdrift


Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er fastsatt til 01.07.2017.

Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse.

Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet.

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.


Eiendommen skal leveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.


Lagaard
Lagaard
lagaard