Beskrivelse


Leilighetene har varierte størrelser fra 56 til 142 m2 BRA, alle med romslig og solvendt balkong, noen med 2 balkonger. Leilighetene får fra 1 til 3 soverom, hvor man i noen leiligheter kan gjøre om soverom til kontor eller TV-stue om ønskelig. Noen leiligheter får gjestetoalett og vaskerom. Åpen stue- og kjøkkenløsning, hvor kjøkkenløsning i noen leiligheter fremstår som mer diskret og tilbaketrukket. Sportsbod på balkong og parkering i lukket anlegg.


Leilighetene får store vindusflater som slipper inn både lys og varme. Lys eikeparkett gir også en varm følelse, og vannbåren varme gir godt inneklima. Eikelister på gulv, listfritt i tak, lyse vindusprofiler og elegant håndrekke på balkongen.

Arkitekten har fokusert på en enklere hverdag når han tegnet Lagård, med funksjonelle romløsninger, romslige balkonger og heis. Flere leiligheter er gjennomgående med 2 balkonger, med både morgen- og kveldssol. Bygget er vestvendt, og alle leiligheter ligger over bakkeplan, noe som gir luftighet og utsikt også fra første leilighetsetasje. Nederst er det lukket parkering, gjesteparkering, sportsboder og nedgravd miljøstasjon. Alle leiligheter har ringetablå med callingsystem.


Overtakelse

Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er fastsatt til 01.07.2017. Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.


Eiendommen skal leveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.


Betalingsbetingelser

Kr. 50.000,- betales i forbindelse med kontraktsigneringen, dog først ved selgers garantistillelse av § 12. Resterende del av kjøpesum, samt omkostninger betales ved overtakelse.

Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering.


Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 138,- pr kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-

Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-

Gebyr for pantattest kr. 206,-


Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 75

Bruksnr: 10